Strona główna
|
Przedszkole
IDEA MONTESORII

Przygotowane środowisko i całościowe podejście do dziecka

Głównym celem naszego przedszkola i ideii Montesorii jest pomoc dziecku w osiągnięciu przez nie pełnego potencjału we wszystkich sferach życia. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnemu wzrastaniu oraz podnoszeniu koordynacji fizycznej, jak również poznawczemu przygotowaniu do przyszłego intelektualnego wysiłku akademickiego.
IDEA MONTESORII

Materiały edukacyjne Montessori

W naszym przedszkolu, klasa, materiały edukacyjne oraz atmosfera wspiera dziecko w rozwoju. Nasi opiekunowie dostrczają niezbędnych zasobów, w tym wszelkich możliwości, aby dzieci funkcjonowały w bezpiecznym i pozytywnym środowisku. Opiekunowie razem z dzieckiem tworzą relację opartą na zaufaniu i szacunku, co daje wzrost pewności siebie u ucznia i gotowość do spróbowania nowych rzeczy.
IDEA MONTESORII

Nauczyciel

Nasi opiekunowie funkcjonują jako kreatorzy środowiska, osoby od zasobów, przykłady do naśladowania, osoby demonstrujące, prowadzące zapiski i szczegółowo obserwujące zachowanie i rozwój każdego dziecka. Nasi opiekunowie umożliwiają uczenie się. Każdy nauczyciel Montessori posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne, kursy pedagogiki Montessori oraz rok praktyki studenckiej pod nadzorem – nakierowane na grupę wiekową, z którą nauczyciel będzie pracował.
ZACZAROWANY OGRÓD MONTESORII

STRUKTURA KLUBU DZIECIĘGO I PRZEDSZKOLA

KLUB DZIECIĘCY
Dla dzieci w wieku 12mcy - 3 lata.
Łazienki przystosowane specjalnie do maluszków.
Mobilna strefa akustyczna pozwalająca na wyciszenie i odpoczynek.
Ogród i zadaszony taras z piaskownicą i urządzeniami zabawowymi.
Ogród ze strefą łąki, zapewniający dzieciom kontakt z naturą i sezonowością roślin.
Kuwety owocowo-warzywne, o którę będą mogły dbać dzieci.
Strefa ciszy z kącikiem książeczkowym.
Meble dostosowane do wieku dzieci.
Magiczny dywan, projektor rzucający obraz na podłogę, pomagający w rozwijaniu spostrzegawczości dzieci.
Pomieszczenie klimatyzowane a zimą ogrzewane podłogowo co za pewnia brak elementów wystających, niebezpiecznych dla dzieci.
Dużo niskich przeszkleń zapewniających dzieciom z naturalnym światłem i przyrodą.
PRZEDSZKOLE
Dla dzieci w wieku 3 lat - 6 lat.
Łazienki przystosowane specjalnie do maluszków.
Mobilna strefa akustyczna pozwalająca na wyciszenie i odpoczynek.
Ogród i zadaszony taras z piaskownicą i urządzeniami zabawowymi.
Ogród ze strefą łąki, zapewniający dzieciom kontakt z naturą i sezonowością roślin.
Kuwety owocowo-warzywne, o które dzieci będą mogły dbać.
Strefa ciszy z kącikiem książeczkowym.
Meble dostosowane do wieku dzieci.
Pomieszczenie są klimatyzowane, a zimą dodatkowe ogrzewane podłogowo, dzięki czemu w salach nie ma elementów wystających, niebezpiecznych dla dzieci.
Dużo niskich przeszkleń zapewniających dzieciom kontakt z naturalnym światłem i przyrodą.
Strefa z mniejszą ilością kolorów, pozwalająca na większe skupienie.
ZACZAROWANY OGRÓD MONTESSORI

Co nas wyróżnia?

Język angielski - zajęcia i zabawy przeprowadzane zawsze w trybie dwujęzycznym.

Zajęcia dodatkowe - w ramach czesnego w centrum rekreacyjno sportowym CRS - balet/ taniec nowoczesny, akrobatyka, gry i zabawy w języku angielskim, tańce karaibskie/ zajęcia muzyczne.

Integracja sensoryczna, rehabilitacja i terapia logopedyczna - dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, są zwolnienione z opłat czesnego w wymiarze do 5 godzin dziennie.BEZPIECZEŃSTWO

Monitoring

Rodzice dzieci zapisanych do naszego Zaczarowanego Ogrodu Montesorii uzyskują dostęp do kamer monitoringu za pomocą panelu rodzica. Dzięki temu mogą w godzinach od 07:00 - 17:00 spoglądać na swoje dziecko. Nikt poza rodzicami dzieci nie posiada dostępu do kamer. Każde logowanie również jest odnotowywane przez system.
BEZPIECZEŃSTWO

Odbiór dzieci

Bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem. Dlatego wprowadziliśmy w naszym Żłobku i Klubie Dziecięcym karty magnetyczne dla opiekunów dzieci. Karty będą wyrabiane wszystkim rodzicom i upranionym opiekunom dzieci. Dzięki temu, będziemy zawsze wiedzieć, że dziecko zostało odebrane przez osobę autoryzowaną.
BEZPIECZEŃSTWO

Atesty

Meble oraz pozostałe wyposażnie Zaczarowanego Ogrodu Montesorii jest atestowane. Cały budynek został zaprojektowany z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i ergonomii.
ZACZAROWANY OGRÓD MONTESORII

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

CZYM JEST MONTESSORI?

Cele pedagogiki Montessori

Cele pedagogiki Montessori Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

• rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
• wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
• wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
• osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
• wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
• uniezależnieniu od nagrody,
• formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
• szacunku dla pracy innych,
• rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
• osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.
CZYM JEST MONTESSORI?

Zadania pedagogiki Montessori:

uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własnąaktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami

samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności. koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań. lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.

społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem. indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
ZACZAROWANY OGRÓD MONTESORII

UKŁAD PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO

Zapisz swoje dziecko już teraz
+48 510 220 070 Formularz zapisu
Plansza informacyjna PFR